loading...

Klockaruddsholmen är en ö som ligger vid Djurö i Stockholms skärgård. Ön ägs och förvaltas av Stiftelsen Stockholms Sjövärnsförening. Medlemmar till ön är med i Stockholms Sjövärnsförening. Detta är en kamratförening till Sjövärnskåren Stockholm.

Klockaruddsholmen kan man i dagens läge hyra helt eller delvis under sommarhalvåret. Under några veckor varje år har bland annat KSSS seglarskola hos oss.

Bokningarna för sommaren 2023 börjar rulla in.  Bokning via kontakter.