ARBETSHELGER
Klockaruddsholmen är helt beroende av ideella insatser under bland annat arbetshelger. Håll utikik i kalendern och anmäl ditt deltagande -  speciellt du som är medlem i Sjövärnskåren Stockholm.

Det är skoj att jobba tillsammans!

MEDLEMSVECKOR vecka 30 och 31
Varje sommar genomför Stiftelsen Stockholms Sjövärnsförening i samarbete med Sjövärnskåren Stockholm medlemsveckor på Klockaruddsholmen. Avsikten är att skapa möjlighet för medlemmar att umgås och ha en samlingsplats. Stiftelsen förhoppning är också att man under denna tid har möjlighet att hjälpa till med något litet projekt ute på ön för att hålla efter den. 

Under medlemsveckorna är det inte möjligt att hyra hela ön, utan endast enskild stuga alternativt hyra bryggplats. Boka din stuga i god tid via kontaktsidan